• Image 01
  • Image 01
  • Image 01

Stronę internetową www.Euro-Inkaso.pl (z wyłączeniem zakładki logowanie do systemu wierzytelności) należy traktować jako serwis informacyjny dla odbiorców polskich oraz zagranicznych.

Administratorem serwisu jest Euro-Inkaso sp. z o.o.

Prawa autorskie do wszelkich materiałów zamieszczonych w serwisie
przysługują wyłącznie Euro-Inkaso sp. z o.o..
Materiały zamieszczone w serwisie można drukować, kopiować i utrwalać w celach niekomercyjnych i dla użytku prywatnego użytkownika serwisu. Po uzyskaniu pisemnej zgody administratora serwisu można ponadto wykorzystywać w celach komercyjnych materiały zamieszczone w serwisie, pod warunkiem powołania się na źródło materiałów.

Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informujemy, że strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej www.euro-inkaso.pl, nie zostały przygotowane przez administratora serwisu Euro-Inkaso sp. z o.o. i w związku z tym administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały w tych serwisach zawarte.

W czasie korzystania z serwisów należących do Euro-Inkaso sp. z o.o. użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Dane osobowe są przetwarzane w celu informowania o działalności Euro-Inkaso sp. z o.o.  i gromadzone są na czas nieokreślony. Dane osobowe udostępniane przez osoby ubiegające się o pracę gromadzone są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jej zakończeniu usuwane.

logosy_2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla rozwoju Lubuskiego